سپیده معمارپور

 

متولد ۱۳۶۲ – تهران
 
کارشناس هنرهای تجسمی دانشکده هنر تهران
 
مدیر مسئول مجموعه هنری رمانس