آموزش طراحی و سیاه قلم

کلاس آموزش طراحی

دوره آموزش طراحی شامل کلیه اصول تئوری و تکنیکهای عملی مورد استفاده برای به تصویر کشیدن یک منظره یا چهره میباشد که به صورت تخصصی با انواع مداد طراحی ، زغال و آب مرکب اجرا می شود.

هنرجو در ترم مقدماتی با فراگیری علم پرسپکتیو و اصول ترکیب بندی ، احجام سه بعدی و روش ترسیم آنها بر روی سطح دو بعدی ، عمق و بعد را به درستی طراحی کرده و در ترم نیمه پیشرفته ، ضمن آشنایی با مبانی تنالیته های خاکستری ، نور و سایه توانایی طراحی مناظر مختلف را به دست آورده و در نهایت در ترم پیشرفته با شناخت حجم و بافت ، انواع آناتومی و چهره را طراحی خواهد نمود.

هنرجو در طول دوره ضمن آشنایی با اصول کمپوزیسیون درست در طراحی و شناخت انواع کاغذهای طراحی و تکنیک های تخصصی طراحی ، تابلوهایی با تنالیته های خاکستری مانند سیاه قلم با کنته و زغال ، انواع مدادهای طراحی ، قلم فلزی و سبک دوست داشتنی آبمرکب را خلق میکند.

در پایان دوره هنرجو با تکیه بر اصول تکنیکی و خلاقیت ذهنی خود ، بدون کپی برداری موفق به خلق آثاری منحصر به فرد و از دریچه نگاه خود شده تا ضمن تعالی روح هنری خویش موجب تحقق رسالت آموزشگاه نقاشی شود.

طول دوره آموزش طراحی :

حداکثر 3 ترم

سرفصلهای دوره آموزش طراحی :

1. پرسپکتیو
2. کمپوزیسیون (ترکیب بندی)
3. تنالیته های خاکستری
4. نور و سایه
5. حجم و بافت
6. آناتومی گل و گیاه – حیوانات و انسان
7. پرتره

 

09191266469