آموزش آبرنگ

کلاس آموزش آبرنگ دوره آموزش نقاشی آبرنگ شامل کلیه اصول تئوری پرسپکتیو ، نور ، سایه ، حجم ، کمپوزیسیون ، مطالعه ی گلها و گیاهان ، مناظر طبیعی ، آناتومی پرندگان و حیوانات ، علم وسیع رنگ شناسی آبرنگ ، تکنیکهای استاندارد جهانی و استفاده از ابزار و مدیوم های مخصوص این کار می باشد که به صورت عملی روی انواع مقواهای مخصوص آبرنگ اجرا می شود.

هنرجو در ترم عمومی ضمن آشنایی با انواع آبرنگها و قلموهای مخصوص و ایجاد بافتهایی زیبا با انواع اسفنج ها و دیگر ابزار تخصصی آبرنگ ، مهارت نقاشی دلنوازی را با خلق چند اثر کسب کرده و در ترم تخصصی با تمرکز بر سبک انتخابی خود قدرت خلق آثاری با جزئیات بیشتر ، تکنیکهای خاص و در ابعاد بزرگتر را به دست خواهد آورد.

در پایان دوره هنرجو با تکیه بر اصول تکنیکی و خلاقیت ذهنی خود ، بدون کپی برداری موفق به خلق آثاری منحصر به فرد و از دریچه نگاه خود شده تا ضمن تعالی روح هنری خویش موجب تحقق رسالت آموزشگاه نقاشی شود.

طول دوره آموزش آبرنگ :

حداکثر 3 ترم

سرفصلهای دوره آموزش آبرنگ :

1. شناخت ابزار تخصصی
2. پرسپکتیو
3. دایره رنگی ایتن
4. تنالیته های رنگی
5. انواع بافتها
6. سبک شناسی

 

09191266469