آموزش مداد رنگی و پاستل

کلاس آموزش مداد رنگی و پاستل دوره آموزش مداد رنگی و پاستل شامل کلیه اصول تئوری پرسپکتیو ، نور و سایه و حجم ، کمپوزیسیون و علم رنگ شناسی میباشد که تکنیک های عملی هاشور زنی ، پردازش ، محو ، کنترل فشار دست و مهارت در تشخیص و اجرای بافتهای مختلف در آثاری متفاوت را نیز در بر میگیرد.

در ترم عمومی هنرجو ضمن آشنایی با طراحی مقدماتی و نیمه پیشرفته بوسیله انواع مداد رنگی و پاستل بر روی مقواهای مخصوص ، اشیاء بی جان و مناظر طبیعی را با تکنیک هاشور زنی به تصویر خواهد کشید.

هنرجو در ترم پیشرفته با فراگیری اصول ترکیب رنگها ، کمپوزیسیون و نور و سایه تمامی تکنیکهای تخصصی این رشته و با تمرکز بر آناتومی انسان و حیوانات قدرت خلق آثاری با جزئیات بیشتر ، تکنیکهای خاص و در ابعاد بزرگتر را بدست خواهد آورد.

در پایان دوره هنرجو با تکیه بر اصول تکنیکی و خلاقیت ذهنی خود ، بدون کپی برداری موفق به خلق آثاری منحصر به فرد و از دریچه نگاه خود شده تا ضمن تعالی روح هنری خویش موجب تحقق رسالت آموزشگاه نقاشی شود.

طول دوره آموزش مداد رنگی و پاستل :

حداکثر 3 ترم

سرفصلهای دوره آموزش مداد رنگی و پاستل:

1. شناخت ابزار تخصصی
2. پرسپکتیو
3. دایره رنگی ایتن
4. تنالیته های رنگی
5. انواع بافت ها
6. هاشور زنی
7. پردازش

 

09191266469