دایره رنگی ایتن

دایره رنگی ایتن چرخه ای از رنگین کمان رنگها با چیدمانی بر اساس روابط میان آنهاست که درک مسیر تغییر رنگها را هموارتر میسازد.

سر آیزاک نیوتون اولین کسی بود که چرخه ی وسیع رنگها را در دایره رنگی خلاصه کرد.

این دایره رنگی تشکیل شده از چرخه ی رنگهای سنتی که در این تئوری رنگ های زرد ، قرمز و آبی که پیگمنت های رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگدانه دیگری به وجود نیامده اند رنگ های اصلی محسوب می شوند.

از ترکیب هر دو رنگ اصلی یک رنگ فرعی یا ثانویه بوجود می آید و از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی رنگ سومی ایجاد میشود که به آن رنگ مشابه می گویند.

رنگهای مکمل رنگهایی هستند که درست مقابل یکدیگر در دایره رنگی قرار دارند و این نکته را در نظر داشته باشید که رنگهای مکمل بالاترین کنتراست را به وجود می آورند.

نقاش به وسیله ی رنگ میتواند وزن ( سبكی و سنگينی ) ، دما ( گرمی و سردی ) ، فاصله ( دوری و نزديكی ) و ابعاد ( بزرگی و كوچكی ) را در آثار خود القا کند.

شناخت دقیق دایره رنگی از سرفصلهای اصلی دانش رنگ شناسی بوده و هنرمندان رشته های نقاشی آبرنگ ، رنگ روغن ، مداد رنگی و اکریلیک و گواش باید اشراف کامل بر آن داشته باشند.

در یک تابلوی نقاشی با یک طراحی بی نقص ، شکل گیری هارمونی یا چیدمان مطبوع اجزاء توسط رنگ شناسی صورت خواهد گرفت.

دانش رنگ شناسی دروازه ی ورود به بهشت هارمونی است که میتوان آن را در تمام مظاهر زندگی مانند: رنگ ، موسیقی ، اجسام و حتی تزئین یک غذای ساده کشف و نمایان کرد.

دایره رنگی ایتن از اصلی ترین سرفصل های دوره های آموزش نقاشی بوده و نقاشی در سبکهای مختلف ، بدون اطلاع از آن موجب شکل گیری ترکیب رنگهایی خام و بدون همخوانی خواهد شد.